Форма Пак изработува секаков вид машини, процесна опрема и машини за паковање.

Нашата палета на производи вклучува:

Конвејори / Conveyors

–       Прави

–       Спирални

–       Аголни

–       Чланкасти

 

Дозери / Dozers

  1. Полуавтоматски

–       За течности

–       За густи течности

–       Прашкасти производи

     2. Автоматски – линиски

 

Етикетирки

–       Мануални

–       Автоматски

 

Машини за паковање

 

Машини за затворање капаци

Прохромски садови

 

Опрема за преработка на овошје и зеленчук