Фирмата ФОРМА ПАК увоз -извоз ДООЕЛ Битола основана е во 2016 година. Почетоците се постепени но значителни, со оглед на специфичноста на материјалите и машините кои ги нудиме. Постепеното запознавање на клиентите со разновидните можности кои ги имаат со примена на нашите материјали, не носи чекор напред.

Секогаш се стремиме да ги задоволиме потребите на потрошувачите, изнаоѓајќи оптимално и евтино решение, се со цел да се постигне меѓусебна доверба меѓу нас и нашите клиенти.