МЕШАЛКА И ДОЗЕР ЗА ПРАШКАСТИ ПРОИЗВОДИ
DOSAGE AND MIXING POWDER MACHINE
📞 +389 (076) 437 578
✉️ formapak@yahoo.com
🌐 http://www.formapack.mk

ПАКЕРКА ЗА ПАКОВАЊЕ НА ШЕЌЕР
SUGAR PACKING MACHINE
📞 +389 (076) 437 578
✉️ formapak@yahoo.com
🌐 http://www.formapack.mk

ТЕРМО ТУНЕЛ
THERM TUNNEL
📞 +389 (076) 437 578
✉️ formapak@yahoo.com
🌐 http://www.formapack.mk

ТОВАРНА ЛЕНТА ЗА КАМИОНИ
CARGO LORRY FOR TRUCKS
📞 +389 (076) 437 578
✉️ formapak@yahoo.com
🌐 http://www.formapack.mk


ПАКЕРКА ЗА ПАКОВАЊЕ НА ШЕЌЕР
SUGAR PACKING MACHINE
📞 +389 (076) 437 578
✉️ formapak@yahoo.com
🌐 http://www.formapack.mk

ТОВАРНА ЛЕНТА ЗА КАМИОНИ
CARGO LORRY FOR TRUCKS
📞 +389 (076) 437 578
✉️ formapak@yahoo.com
🌐 http://www.formapack.mk

МИНИ ТЕХНОЛОШКА ЛИНИЈА ЗА ПЕЧЕЊЕ И ЛУПЕЊЕ НА ЦРВЕНИ ПИПЕРКИ.
MINI TECHNOLOGICAL LINE FOR BAKING AND PEELING OF PEPPERS.
📞 +389 (076) 437 578
✉️ formapak@yahoo.com
🌐 http://www.formapack.mk

КАДА ЗА МИЕЊЕ НА ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШЈЕ
BATHTUB FOR WASHING FRUITS AND VEGETABLES
📞 +389 (076) 437 578
✉️ formapak@yahoo.com
🌐 http://www.formapack.mk

ДВОСТРАНА ЕТИКЕТИРКА – АВТОМАТСКА МАШИНА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕТИКЕТИ.
AUTOMATIC LABELING MACHINE
📞 +389 (076) 437 578
✉️ formapak@yahoo.com
🌐 http://www.formapack.mk

TЕРМО ТУНЕЛ Машината е наменета за збирно и поединечно пакување на истородни производи во термособирачка фолија. Кај основниот термо тунел производите се доведуваат на предната платформа и се втурнуват во фолијата која ја додаваме од горната страна. Транспортната трака ги носи производите низ термо тунелот каде фолијата се обвиткува околу пакетот. На излезот од тунелот фолијата се лади со дување на ладен воздух. Постои можност машината да се изработи така што со притискање на копчиња да се активира пневматскиот цилиндер со кој ќе се врши сечење и заварување на фолијата.
📞 +389 (076) 437 578
✉️ formapak@yahoo.com
🌐 http://www.formapack.mk